Soalan Lazim Tentang Skim mySalam COVID-19

Soalan Lazim Tentang Skim mySalam COVID-19

Bagi pesakit yang disahkan positif menghidap COVID-19, mySalam memerlukan nota discaj atau dokumen yang dikeluarkan Hospital/ Kementerian Kesihatan Malaysia yang mengesahkan diagnosis tersebut.


Manakala pesakit yang disyaki menghidap COVID-19 atau sedang menjalani perintah isolasi Kementerian Kesihatan Malaysia, perintah isolasi yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan Malaysia perlu dikemukakan bagi tuntutan manfaat penggantian pendapatan.

Tidak. Sebarang tuntutan bagi self-quarantine tidak akan dibayar. Tuntutan yang dikemukakan kepada mySalam perlu disertakan bersama perintah isolasi bagi pesakit disyaki COVID-19 atau pengesahan diagnosis COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Tidak. Manfaat penggantian pendapatan akan dibayar bagi kemasukan ke hospital di mana-mana Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia, pusat kuarantin yang mempunyai kemudahan hospital, pusat kuarantin yang tidak mempunyai kemudahan hospital, atau kuarantin di rumah (home quarantine).

Tuntutan kepada mySalam perlu dikemukakan secara muat naik salinan dokumen ke portal mySalam.


Log masuk ke portal mySalam menggunakan nombor kad pengenalan penerima/ pasangan kepada penerima Bantuan Sara Hidup, dan kata laluan. Sila hubungi hubungi pusat panggilan mySalam di talian 1 300 88 8938 untuk pertanyaan lanjut atau bantuan set semula kata laluan.

Takrifan boleh dirujuk melalui laman web Kementerian Kesihatan Malaysia melalui pautan https://www.moh.gov.my/moh/resources/Penerbitan/Garis%20Panduan/COVID19/Annex_1_case_definition_COVID_22032020.pdf

Sekiranya anda tergolong dalam kategori B40 dan layak untuk menerima Bantuan Sara Hidup, kami mengesyorkan anda untuk mendaftar bagi menerima bayaran Bantuan Sara Hidup. Kriteria kelayakan mySalam boleh dirujuk pada Soalan Lazim 2 di portal mySalam.

Dokumen-dokumen yang diperlukan bagi tuntutan manfaat penggantian pendapatan adalah seperti berikut:


KategoriDokumen Yang Diperlukan untuk Penghantaran Tuntutan
Positif menghidap COVID-19
  • Nota discaj atau dokumen yang dikeluarkan Hospital/ Kementerian Kesihatan Malaysia yang mengesahkan diagnosis;
  • Salinan Kad Pengenalan depan dan belakang.
Disyaki menghidap COVID-19 atau sedang menjalani perintah isolasi Kementerian Kesihatan Malaysia di Pusat Kuarantin
  • Surat perintah isolasi yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan Malaysia;
  • Salinan Kad Pengenalan depan dan belakang.
Disyaki menghidap COVID-19 atau sedang menjalani perintah isolasi Kementerian Kesihatan Malaysia di kediaman sendiri
  • Surat perintah isolasi yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan Malaysia;
  • Salinan Kad Pengenalan depan dan belakang.

Hanya penerima mySalam yang layak dan POSITIF COVID-19 sahaja boleh membuat tuntutan berkaitan COVID-19 di bawah manfaat Hospitalisasi pada tahun 2022.


Dokumen-dokumen yang diperlukan bagi tuntutan adalah seperti berikut:
KategoriDokumen Yang Diperlukan untuk Penghantaran Tuntutan
Positif menghidap COVID-19 di hospital
  • Nota discaj atau dokumen yang dikeluarkan Hospital/ Kementerian Kesihatan Malaysia yang mengesahkan diagnosis.
  • Salinan Kad Pengenalan depan dan belakang.
Positif menghidap COVID 19 dan sedang/telah menjalani perintah isolasi Kementerian Kesihatan Malaysia di Pusat Kuarantin/ kediaman sendiri.
  • Surat Perintah Isolasi dan Surat Pelepasan yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan Malaysia.
  • Salinan Kad Pengenalan depan dan belakang.
**Sila dapatkan Surat Perintah Isolasi dan Surat Pelepasan Isolasi yang ditandatangani oleh pegawai dari Kementerian Kesihatan Malaysia berserta cop rasmi yang jelas dari CAC/PKD yang berhampiran.

Penerima mySalam masih boleh mengemukakan tuntutan berkaitan diagnosis positif COVID-19 di bawah manfaat Hospitalisasi untuk tahun 2022, sekiranya telah dimasukkan ke hospital panel mySalam atau telah diarahkan menjalani kuarantin (Surat Perintah Isolasi/Kuarantin (Annex 14) dan Pelepasan Kuarantin (Annex 17) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pusat Kesihatan Daerah (PKD) adalah diperlukan).

Untuk rujukan, tuntutan berkaitan kuarantin berkaitan kes kontak rapat (di mana diagnosis COVID-19 adalah negatif) hanya diterima bagi tarikh kuarantin hingga 31 Oktober 2021 dan tuntutan perlu dikemukakan selewatnya pada 31 Disember 2021. Sebarang tuntutan berkaitan kuarantin di rumah selepas tarikh 31 Disember 2021, hanya akan diterima bagi diagnosis positif COVID-19. Makluman berkenaan perkara ini juga telah dibuat di laman web mySalam, sejak 12 Oktober 2021.

Bermula April 2022, mySalam akan menerima tuntutan Hospitalisasi dari penerima mySalam yang dikenakan arahan kuarantin berkaitan kes Positif COVID-19 & menerima sijil digital Home Surveillance Order (HSO) & Release Order (RO) dari aplikasi MySejahtera. Tuntutan menggunakan sijil digital Home Surveillance Order (HSO) & Release Order (RO) yang diterima adalah setakat tarikh kuarantin 30 April 2022.

Tangkap layar (screenshot) dari MySejahtera diterima tanpa perlu mendapatkan pengesahan dari pegawai Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM).

Tarikh akhir untuk menyerahkan tuntutan, bagi tuntutan menggunakan sijil digital Home Surveillance Order (HSO) & Release Order (RO) adalah 30 Jun 2022. Tuntutan menggunakan sijil digital Home Surveillance Order (HSO) & Release Order (RO) yang diterima selepas tarikh tersebut TIDAK AKAN diterima.